Cada ciutadà de Barcelona gasta 128 litres d’aigua diaris a casa seva.
La quantitat està baixant a raó d’un litre per any, però se’n ha d’estalviar més.

Les aixetes domèstiques de Barcelona consumeixen més aigua avui que el 1999. Concretament, s’ha passat dels 73.0 milions de metres cúbics als 73.5 milions. Aquest augment és relatiu, perquè la població ha augmentat en unes 80000 persones. Si repartim el consum entre el nombre d’habitants, tenim que l’any 1999 cada ciutadà consumia 133 litres i l’any 2004, consumia128 litres diaris.

No tot es resol des de l’aixeta: sumant els consums domèstic, comercial, industrial i els serveis municipals, resulta que cada ciutadà va consumir en realitat 198 litres d’aigua l’any 2003.

El 64 % de l’aigua que consumeix Barcelona és d’ús domèstic. Del total consumit a les llars, un terç se’n va pel wàter, un altre terç a la dutxa i el banys, i el 20 % a la rentadora. Dels 128 litres per persona i dia, només entre 3 i 6 litres acaben a la cuina i a la boca. D’aquí ve la importància dels sistemes d’estalvi al wàter i a la dutxa, on la despesa és de 50 litres en lloc dels 300 del banys. Així mateix, convé carregar bé la rentadora i no llençar oli de cuinar a l’aigüera. També hi ha el mal costum de deixar rajar les aixetes sense necessitat, quan ens rentem les mans o les dents, on es gasten uns 12 litres per minut. Una aixeta que simplement goteja pot arribar a gastar 1000 litres al mes. Els serveis municipals de Barcelona estan incrementant l’ús de l’aigua del subsòl per a usos que no requereixen potabilització, com ara el reg de les plantes, la neteja de carrers o les fonts ornamentals. Utilitzant aquesta aigua s’aconsegueix, a més, evitar inundacions als túnels del metro i altres instal·lacions subterrànies.