Figure

100 anys de superconductivitat!!

 

Treballant en el laboratori de criogènesi de la Universitat de Leiden, Heike K. Onnes va descobrir l'abril de 1911, ara fa 100 anys, que la resistència del mercuri metàl·lic tendia a zero quan la temperatura del criòstat baixava a 4.2 K. Va comprovar que altres metalls es comportaven anàlogament a baixes temperatures. Es considera el descobridor de la superconductivitat a baixes temperatures.

Van haver de passar cinquanta anys per a què els teòrics proposessin un mecanisme explicatiu. Tot i així, el model actual més reeixit, de Bardeen-Cooper-Schrieffer, (mecanisme BCS) no acaba d'explicar satisfactòriament el comportament superconductor d'alguns compostos.

El repte, que segueix vigent des d'aquells dies, és trobar un material superconductor a temperatura ambient.

 

LABORATORI DE
HEIKE KAMMERLINGH ONNES