Terratrèmols

Cuadro de texto: La falla de San Andrés a Califòrnia és molt activa sísmicament. Genera sismes freqüents i que poden arribar a ser de gran magnitud

 

 

 

 

 

 

 

 


Els terratrèmols o sismes, són moviments vibratoris que s'originen a l'interior de la Terra i que es propaguen en forma d'ones sísmiques. El punt interior on s'origina el terratrèmol s'anomena hipocentre i el punt de la superfície de la Terra situat verticalment damunt d'aquest s'anomena epicentre. És el punt a on el moviment es nota amb més intensitat.

Imatge seleccionada a partir de: http://html.mediambient.com/climes-oceans-i-continents.html
Autor: Alonso Bustinza Alarcón

Crèdit de Modalitat de Ciències de la Terra 1r Bat B

Dijous,1 de febrer de 2007