Reproducció cel·lular

 

       
   


 La reproducció cel·lular és el procés pel qual a partir d’una cèl·lula mare s’originen de noves.

En aquest dibuix es veuen clarament les 4 fases de la mitosi : la profase, metafase, anafase i telofase.

 

Imatges extretes a partir de: www.prodiversitas.bioetica.org/nota66-1.htm

Autor: Víctor Blasco

Crèdit Comú de C. Naturals.   3r ESO B

13/10/2003