ANATOMIA INTERNA D’UN OLIGOQUET

 

        

Les llombrius de terra de l’espècie “Lumbricus terrestris” són anèl.lids de la classe oligoquets. El seu sistema nerviós (en groc)  consta d’un parell de ganglis cerebrals, un collar perifaringi i un parell de cordons nerviosos ventrals que discorre fins a l’últim segment del cos. A cada segment hi ha un parell de ganglis. Els sistema circulatori (color taronja) és tancat i el vas dorsal i el vas ventral es comuniquen per uns arcs amb parets musculoses que impulsen la sang. El tub digestiu (en vermell) recorre tota la longitud. Ingereixen gran quantitat de terra amb partícules alimentàries, principalment restes vegetals, protozous, nemàtodes... El material no digerit ni absorbit, format per la part mineral ingerida, és expulsat per l’anus. Així, alhora que s’alimenten, excaven galeries subterrànies i mobilitzen grans quantitats de sòl, contribuint al seu airejament.

 Imatge seleccionada a partir de:  Apunts de la llibreta de Naturals.
Autor:
Anais Vallespín
Crèdit
comú de Naturals. 1r d’ESO A
20 de gener de 2005