DERIVA CONTINENTAL

 

                             

Alfred Wegener va presentar la seva teoria de la deriva continental. Ell considerava que fa uns 300 milions d’anys aproximadament els continents  no estaven com ara sinó que estaven units en un únic continent anomenat Pangea i que va començar a fracturar-se i es va anant separant fa uns 200 milions d’anys. Aquesta teoria es va haver de basar en diverses dades entre elles es troben les dades paleontològiques que es basen en que s’han trobat coincidències de fòssils en continents allunyats actualment. Un exemple són els mesosaurus que són uns rèptils de petita mida,els quals s’han trobat al sud  d’Àfrica i a Amèrica del Sud. Aquest fet aprova la teoria de Wegener de que els continents es desplacen sobre els fons oceànic.

                                                        Imatge extreta de: Google
                                                        Autor: ZAIDA SOMOZA NÚÑEZ
                                    
                   Ciències de la Terra i del medi ambient. 1r Bat B
                                                               31 de gener de 2008