PÀGINA DE SUPORT A LA MATÈRIA OPTATIVA D'INFORMÀTICA DE 4t d'ESO

INTRODUCCIÓ

XARXES LOCALS

EDICIÓ D'IMATGES AMB GIMP

EDICIÓ D'ÀUDIO AMB EL PROGRAMA AUDACITY

Guions: Guió i treball a realitzar.             Fragment del text a editar.
Treballs: Martí M., Miguel Ángel S. i Marc G.,        Nidia A. i Joel G.,        Maria J. i Maria J.,       Marina M., i Andrea N.

 

ANIMACIONS FLASH

ANIMACIONS SCRATCH

 Guions: Guió 0.   Guió 1 Guió 2.    Guió 3 "Flappy bird",   Guió 4 "Laberint".

Exemples: Treball d'animació Scratch de Stalin S.

 

EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL

DISSENY DE WEBS  

 

 

DISSENY d'App's PER A MÒBILS ANDROID